Visit Rwanda : kwa Kabuga iGikondo

Smart Rwanda ya CEO Kagame  iteye ubwoba!

Umwana w’umunyarwanda yataye agaciro.

Umuntu nyirizina yataye agaciro.

Iterambere ryirirwa riririmbwa  niry’ abakire babanye na Kagame mumwijuto , umuturage wo hasi yishwe n’inzara umwana we ajya kwishakira imibereho mumuhanda, aho  yakwa amafaranga  atagira ( ikimurengera) n’abanyerondo b’inkera gutabara z’abasirikare be bari muzabukuru ;icyo kimurengera yakibura agafungirwa mu ibigo murwego rwo kumuvana ahabona , kumuhisha  kuko aba  ari nk’ isazi mu mata ,atajyanye nuwo mugi w’ ibyiza n’ amazu meza ya His Excellency .

Nimwirebere ( Ikitonderwa: aya mashusho ducyesha TV1 Rwanda ashobora gutera ihungabana).