Radio Inyenyeri: Eric Maniriho yahuye na Marara mu ntambara yitiriwe abacengezi

JUSTICE AND RECONCILIATION

Isezerano

Mana yanjye,  dore igihe cyo kwitangira ukuri kirageze. Nari maze imyaka myinshi nirengagiza inkomanga mutima za…